Kort historikk

 

Pinsebevegelsen kom tidlig til Trysil og det var svenske forkynnere som brakte den hit.
Det ble bygget et menighetsbygg der folk kunne samles, og dette ble kalt «Ebenezer» (et hebraisk ord som betyr hjelpestein). Det ble innviet i oktober 1909.

 

Den drivende kraft bak dette verket var en svensk bibelkvinne, Märtha Andersson Persson fra Värmland.  Hun ble gift med Ole Persson Aas. De som i begynnelsen samlet seg på Ebenezer,  kalte seg for  «Menigheten på Ebenezer».

 

7. okober 1930 kan vi lese møtereferat fra «Filadelfiamenigheten», den andre pinseretningen i Innbygda, om et møte der de drøftet en henvendelse fra «Menigheten på Ebenezer» om sammenslåing.


Filadelfiamenigheten ble autorisert i 1928. Det ble en sammenslåing av de to menighetene og de ble enige om å kalle seg Filadelfiamenigheten i Trysil. Vi kan lese at det var samlet 19 personer som gikk inn i den av Staten anerkjente «Filadelfia-menigheten i Trysil». Det heter videre «Fra denne stund betraktedes alle vennene som en Menighet».

30.oktober 1930 ble så overdragelsespapirene på Ebenezer opplest i møte, og fra da av er Ebenezer Filadelfiamenighetens eie.

Ebenezer er i ettertid utvidet betydelig. Den største utvidelse foregikk sist på 1980-tallet, og huset består i dag av møtesal, B-sal, kjøkken, peisestue, en leilighet, sovesal og dusj/toalett.

 

 

Märtha Andersson Persson